Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /storage/content/17/140517/sfek.se/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Forskning Lund

Forskning inom Endokrinkirurgi i Lund

Endokrinkirurgiska forskningsgruppen studerar utfall och indikationer för operation för sköldkörtel, bisköldkörtel och binjuresjukdom, samt följdeffekter av sjukdomar i dessa organ. Studierna bedrivs som registersstudier, där man utgår från redan insamlade data, och som kliniska studier, där utfallet hos patienter som opereras jämförs med patienter som inte opereras.

Sköldkörtel
Sentinel-Node Sköldkörtelcancer är en cancerform som ökar i frekvens. Precis som vid andra cancerformer kan sköldkörtelcancer sprida sig, metastasera, till lymfkörtlar. Vid andra cancerformer har det visat sig att cancern vanligen sprider sig till en specifik lymfkörtel först. Denna lymfkörtel kallas portvaktskörteln, eller Sentinel Node. Om man kan identifiera denna körtel kan operationen begränsas till att omfatta bara denna, och risken för komplikationer kan minska. Genom att injicera en liten mängd radioaktivt ämne i tumören kan man med en geigermätare hitta portvaktskörteln. Vi undersöker nu i en klinisk studie träffsäkerheten och användbarheten av denna metod vid sköldkörtelcancer.

Komplikationer
Sköldkörtelkirurgi är överlag säker, med låg risk för allvarliga komplikationer. Genom att identifiera patienter med ökad risk för komplikationer skulle åtgärder kunna vidtas för att ytterligare sänka komplikationsfrekvensen. Vi undersöker riskfaktorer för komplikationer till sköldkörtelkirurgi med hjälp av data från bland annat det nationella kvalitetsregistret för thyroideakirurgi.

CHVOSTEK
En specifik komplikation till sköldkörtelkirurgi är hypokalcemi, för låg kalciumnivå i blodet. Denna komplikation behandlas vanligen med kalk- och/eller vitamin D-tabletter. Det är osäkert med vilken dos och hur länge patienten behöver behandlas. Vi deltar i en europeisk multi-center studie som leds från Barcelona. Studien jämför låg dos med hög dos kalcium och vitamin D för hypokalcemi.

POLT
Skada på stämbandsnerven vid sköldkörtelkirurgi är en allvarlig komplikation. Genom att undersöka nerven elektriskt under operation kan man verifiera dess funktion. Förlust av nervsignal innebär som regel att nerven är skadad och att patienten efter operation har förlamning av stämbandet. I många fall kan dock nervfunktionen återkomma trots signalförlust. Vi deltar i en multi-center studie som leds från Halle, Tyskland. Man undersöker faktorer som predikterar återkomst av nervfunktion efter stämbandsnervsskada och signalförlust.

Bisköldkörtel

HPT65
Överfunktion i bisköldkörtlarna, primär hyperparathyroidism (pHPT), är en vanlig sjukdom, särskilt hos äldre kvinnor. Den kan ge njursten, förstoppning och mentala symtom, som nedstämdheter, koncentrationssvårigheter och trötthet. Oftast är sjukdomen dock mild utan allvarliga följdsjukdomar. Den enda botande behandlingen är operation, men det är oklart vilken nytta operation gör hos patienter med mild sjukdom. Vi studerar effekten av operation för pHPT hos patienter över 65 år. Patienter randomiseras till operation eller uppföljning. Utfall efter operation för pHPT; komplikationer till pHPT
Sedan 1989 har data på patienter som genomgått operation för pHPT i Lund lagrats i en prospektiv databas. Vi undersöker med hjälp av denna bland annat om sjukdomens karaktär har förändrats över tid, hur långtidsresultaten ser ut efter operation, och om mer svårbehandlade varianter av sjukdomen kan förutsägas innan operation.

SHPT
Sekundär hyperparathyroidism, sHPT, drabbar patienter med kronisk njursvikt. På grund av njurarnas bristande förmåga att filtrera fosfat, bilda aktivt d-vitamin och behålla kalcium, får man en gradvis tillväxt och överaktivitet i bisköldkörtlarna. Tillståndet behandlas mediciniskt, men ofta behöver bisköldkörtelvävnad avlägsnas kirurgiskt med parathyroidektomi, PTX. Med data från Svenska Njurregistret, slutenvårdsregistret och det nationella kvalitetsregistret för thyroidea- och parathyroideakirurgi undersöks effekter av PTX på sjuklighet och död hos dessa patienter.

Binjure

Projekt operativ behandling av binjuretumörer
Riskfaktorer för komplikation efter adrenalektomi. Studien sammanställer data från det nationella kvalitetsregistret (SQRTPA)och fokuserar på att studera indikationer, operationsteknik och riskfaktorer för komplikation i samband med adrenalektomi

Livskvalité och binjurekirurgi. I denna studie mäts livskvalité före och ett år efter adrenalektomi med hjälp av SF 36.

Synachtenbelastning efter unilateral adrenalektomi. Studien beskriver risken för att vid ensidig binjureoperation drabbas av binjuresvikt. För att mer noggrant kartlägga behovet av substitution utförs synachtenbelastning på patienterna före och efter kirurgi.

Ansvariga

Professor Anders Bergenfelz
Docent Martin Almquist
Docent Erik Nordenström

Medarbetare
Pall Hallgrimsson
Lo Hallin-Thompson, doktorand
Mark Thier, doktorand
Farhad Salem, doktorand
Elin Isaksson, doktorand
Kerstin Ivarsson, doktorand

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.