Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /storage/content/17/140517/sfek.se/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Forskning Umeå

Endokrinkirurgisk forskning vid Umeå universitet bedrivs både utifrån registerdata och som laborativa och kliniska studier. Vi har intresse av såväl tyreoidea, paratyreoidea, binjure och neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) inom forskningsgruppen. Vi samarbetar bl a inom kirurgens forskningslaboratorium kring tumörstroma avseende olika tumörtyper inkluderat de endokrina tumörerna.

Pågående projekt & intresseområden:

Tyreoidea: 

Projekt angående små papillära tyreoideacancrar (PTC), invasivitetsmarkörer och påverkan av tumörstromat samt stromala markörer. Prevalens och demografiska faktorer för lymfkörtelmetastasering hos små PTC, recidivriskmarkörer samt kartläggning av geografiska skillnader för tyreoideacancer och dess eventuella orsaker. Utveckling av intraoperativ imaging för bättre evaluering och säkrare kirurgi för lymfkörtelmetastaser vid PTC.

Paratyreoidea:

Studier av klinisk underdiagnostik i primär- och slutenvård av primär hyperparatyreoidism och dess eventuella långtidsföljder i en regional population.

Binjure:

Diagnostik och långtidsresultat av kirurgisk behandling för primär hyperaldosteronism.
Tumörstroma hos binjuretumörer.

GEP-NET:

Diagnostik och kirurgisk behandling av tunntarms-NET och dess metastaser. Tumörstromamarkörer och stromareaktioner hos NET. Projekt avseende Gallium-PET och NET-diagnostik i en norrlandskohort.

Huvudansvariga

Malin Sund, professor
Joakim Hennings, docent

Gruppmedarbetare

Haytham Bayadsi, doktorand
Frans Perris, doktorand
Malin Jansson, doktorand
Martin Claesson, doktorand
Kumi Ishikawa

Kontakt:

Joakim Hennings, Institutionen för Kirurgiska och Perioperativa Vetenskaper/Kirurgi, Umeå Universitet/Östersund; SE-901 85 Umeå; 063-15 30 00; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.