Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /storage/content/17/140517/sfek.se/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Forskning Uppsala

Vid den endokrinkirurgiska sektionen i Uppsala bedriver vi forskning kring endokrina tumörer och Gravestoxikos. Vi har ett eget forskningslaboratorium med två stycken anställda heltidsforskare och en lab.ingenjör. Forskningen bedrivs translationellt, dvs allt från ”labbänk till klinik” kan hanteras, innefattande även epidemiologiska frågeställningar. Inom vår forskningssfär finns:


Binjuretumörer

Genetiska analyser av såväl bark- som märgtumörer där vi på senare år identifierat flertalet mutationer i sporadiska tumörer (se pdf-filerna). Forskningens mål är att dels klargöra mekanismer som är rubbade för att hitta nya terapeutiska mål i tumörerna, men också att bättre kunna diagnosticera endokrin hypertoni. T.ex är primär aldosteronism svår att identifiera ofta, och här krävs nya metoder. Även binjurebarkcancers genetik försöker vi klargöra (och studerar f.n. Wnt-signaleringsvägen t.ex).


Pankreas NET

Även här genetiska analyser där vi liksom för binjuretumörerna försöker hitta genotyp-fenotyp-korrelationer. Vi har deltagit i detta kring insulinom och arbetar f.n. med alla typer av pankreas NET. En särskild nyupptäckt mutation i YY1-genen studeras särskilt för närvarande.


Gravestoxikos

Här studerar vi den tendens till låga kalciumvärden en sådan patient kan få efter kirurgi, där vi påvisat tecken på att det kanske inte enbart är kirurgens fel som orsakat en hypoparatyroid situation. Patienternas skelettomsättning och genotyper studeras.


Primär HPT

Här studeras både molekylärbiologiska frågeställningar kring epigenetik/metylering och genetiska rubbningar, också med fokus på paratyreoideacancer. Men - i patientkohortstudier försöker vi hitta samband mellan pHPT och hjärtkärlparametrar, t.ex sekundär aldosteronism.


Tunntarms-NET

Här bedrivs genetiska och epigenetiska studier, där ett av målen är att klargöra vilka rubbningar i genomet som egentligen finns vid tunntarms-NET. Det är till dags dato rätt oklart. Det finns också subgrupper av olika sjuka patienter som kan behöva behandling på olika sätt. En av dessa subgrupper är de med peritonealcarcinos som just nu studeras. Vi har också en stor epidemiologisk studie pågående där vi försöker hitta riskfaktorer för död i sjukdomen med s.k nested-case-control-metodik.

Kontaktuppgift:
Per Hellman, professor i kirurgi, Inst. för Kirurgiska Vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 018-6114617

Peter Stålberg, adjungerad professor i kirurgi, Inst. för Kirurgiska Vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 018-6114611

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.